فرم درخواست مقاله

 • جهت سفارش مقالات انگلیسی ابتدا در پایگاه های اطلاعاتی (SCOPUS، ProQuest، Jstor) جستجو نموده و درصورت عدم دسترسی، لینک دانلود مقاله و یا مشخصات کامل مقاله را از طریق فرم زیر ارسال کنید.
  0
 • 1
 • مشخصات درخواست کننده
  2
 • عنوان/ Title*
  3
 • نویسنده/ Author*
  4
 • آدرس اینترنتی*
  5
 • دسته
  6
 • نام و نام خانوادگی*
  7
 • شماره دانشجویی/پرسنلی*
  8
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل دانشگاه تهران
  9
 • توضیحات*
  10