معرفی کتابخانه

کتابخانه ی دانشکده‌ی کارآفرینی از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف اصلی آن گردآوری منابع علمی و آموزشی و همچنین اشاعه‌ی اطلاعات در راستای تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این دانشکده است. مجموعه‌ی این کتابخانه مشتمل بر بیش از ۱۶۰۰۰ کتاب فارسی و لاتین، ۱۵۰ نشریه‌ی فارسی، ۱۰۰۰ عنوان پایان نامه، ۴۵۰ لوح فشرده و ۵۵۰۰ کتاب الکترونیک در زمینه‌ی کارآفرینی، مدیریت، بازاریابی، کسب و کار، اقتصاد، آمار و سایر موضوعات مرتبط است. سیستم اداره‌ی کتابخانه باز است و رده بندی کتاب‌ها به روش کتابخانه کنگره‌ی آمریکا (LC) است. نحوه‌ی عضویت، استفاده از منابع و قوانین و مقررات این کتابخانه منطبق بر آئین نامه‌ی استفاده از کتابخانه های دانشگاه تهران است.

مخزن کتابخانه در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹ به صورت بسته و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اداره می‌شود.