عضویت آزاد

به اطلاع کلیه دانشجویان و پژوهشگران سایر دانشگاه‌ها می‌رساند براساس آئین نامه مصوب شورای دانشگاه تهران (متشکل از رئیس، معاونان، رؤسای دانشکده‌ها و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) از تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۵ به بعد کتابخانه های دانشگاه تهران موظف است صرفاً به اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران سرویس‌دهی داشته باشد و سایر مراجعین به کتابخانه می‌توانند با توجه به شرایط مقرر به عضویت کتابخانه دانشکده درآمده و از منابع موجود در کتابخانه استفاده نمایند.

عضویت آزاد کتابخانه دانشکده کارآفرینی:

عضویت یک روزه:

دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری با پرداخت روزانه ۵۰،۰۰۰ ریال و با در دست داشتن اصل کارت دانشجویی دارای اعتبار و یا معرفی نامه عکس دار و نیز کارت ملی / گواهی نامه، مجاز به استفاده از کارت مهمان می‌باشند. قابل ذکر است در این نوع عضویت، خدمات در محل ارائه می‌شود و امکان امانت گرفتن منابع وجود ندارد.

ضمناً کتابخانه دانشکده کارآفرینی به دستگاه P.O.S مجهز است.

تذکر: خواهشمند است قبل از اقدام به عضویت از وجود منابع علمی مورد نیاز خود از طریق جستجو، حاصل نمائید زیرا مبالغ پرداختی به صندوق به هیچ وجه عودت داده نخواهد شد.

(ارائه کارت دانشجویی دارای تاریخ اعتبار الزامی است)