کارگاه آموزشی نمایه نامه استنادی ISI

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۴ کد : ۱۷۳۸۸ اخبار رویدادها
تعداد بازدید:۲۵۸
کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان گرامی کارگاه آموزشی نمایه نامه استنادی . . .

کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان گرامی کارگاه آموزشی نمایه نامه استنادی را روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با ارائه خانم ساناز امامی مسئول کتابخانه دانشکده کارآفرینی برگزار میکند. شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است. آدرس شرکت در کارگاه به شرح ذیل است: vroom.ut.ac.ir/karafarini4

خواهشمنداست قبل از ورود حتماً فایل راهنما را دریافت نمائید.

دریافت فایل راهنما


 

لینک خبر کارگاه در سامانه آموزش 


( ۱ )