کارگاه آموزشی روش‌های مدیریت منابع و ارجاع دهی با تکیه بر نرم افزار Mendeley

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۲ کد : ۱۷۳۹۰ اخبار رویدادها
تعداد بازدید:۴۴۰
کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان گرامی کارگاه آموزشی روش‌های مدیریت منابع و ارجاع دهی با تکیه بر نرم افزار Mendeley . . .

کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان گرامی کارگاه آموزشی روش‌های مدیریت منابع و ارجاع دهی با تکیه بر نرم افزار Mendeley را روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ با ارائه خانم ساناز امامی مسئول کتابخانه دانشکده کارآفرینی برگزار می‌کند. شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است. آدرس شرکت در کارگاه به شرح ذیل است: vroom.ut.ac.ir/karafarini4.

خواهشمند است قبل از ورود حتماً فایل راهنما را دریافت نمائید.

دریافت فایل راهنما

 

لینک خبر کارگاه در سامانه آموزش