تغییر ساعت کاری کتابخانه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۵ کد : ۱۸۳۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۰
پیرو بخشنامه دانشگاه مبنی تغییر ساعت فعالیت واحدهای دانشگاه، به اطلاع می رساند ساعت کاری کتابخانه دانشکده . . .

پیرو بخشنامه دانشگاه مبنی تغییر ساعت فعالیت واحدهای دانشگاه، به اطلاع می رساند ساعت کاری کتابخانه دانشکده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ از ساعت ۷ لغایت ۱۳ است.